drukuj drukuj

„Regionalna Szkoła Europejskiego Funduszu Społecznego” – cykl szkoleń

W Powiecie Wschowskim rozpoczynają się szkolenia z cyklu „Regionalna szkoła EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Verte z Zielonej Góry.

Szkolenia skierowane są m.in. do organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców i organizacji pracodawców oraz osób indywidualnych, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych przez EFS. Zajęcia poprowadzą trenerzy akredytowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz specjaliści zajmujący się problematyką Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka szkoleń obejmuje:

11 czerwca 2007 – Blok V „Szkolenia specjalistyczne” – Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o grupy partnerskie

18 – 19 czerwca 2007 – Blok I „Efektywnie z EFS” – tworzenie projektu i wniosku do EFS

20 czerwca 2007 – Blok IV „Zamówienia publiczne w realizacji projektów z EFS”

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają również poczęstunek. Liczba uczestników jest ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń; do dwóch osób z jednej instytucji/ organizacji – w przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie wybrana tylko jedna osoba). Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie faxem na nr 0-68 459 33 36 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@verte.org.pl lub roefs@verte.org.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu). Szczegółowe informacje dostępne są również na stronach www.zielonagora.efs.net.pl oraz www.verte.org.pl.

Przypominamy również, że Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Zielonej Górze zajmuje się też doradztwem dla projektodawców planujących złożyć wniosek do EFS, pomaga w przygotowywaniu wniosków o dotację oraz oferuje wsparcie w zakresie wdrażania projektów. Pomoc ROEFS jest bezpłatna. Osoby zainteresowane pomocą ROEFS proszone są o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem:

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

65 – 031 Zielona Góra, ul. Chopina 11 / 13

Punkt informacyjny: (068) 459 33 34, pokój 3, parter

Centrum administracyjne: (068) 459 33 35, pokój 506, V piętro

e-mail: roefs@verte.org.pl, biuro@verte.org.pl

www.verte.org.pl