drukuj drukuj

Komputery dla dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka z terenu Powiatu Wschowskiego

 

Zarząd Powiatu Wschowskiego pozyskał dofinansowanie na wsparcie rodzin zastępczych
i domów dziecka w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Dofinansowanie w wysokości 267.305,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt w całości sfinansowany został z funduszy zewnętrznych, bez angażowania środków własnych powiatu.

Celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki, zakup środków ochrony indywidualnej oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dzieci z pieczy zastępczej.

W sumie zakupionych zostało 71 laptopów, 9 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 projektory multimedialne, meble oraz środki ochrony osobistej (ponad 2 tys. maseczek, 300 par rękawiczek ochronnych i 200 litrów płynu do dezynfekcji).

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID -19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.