drukuj drukuj

Przebudowa i rozudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap I

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekt realizowany jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z przebudową i rozbudową drogi. Zakres robót będzie obejmował poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wykonaniu nowej nawierzchni z masy asfaltowej na podbudowie i warstwach konstrukcyjnych, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę / przebudowę zjazdów, wykonanie odwodnienia i elementów bezpieczeństwa ruchu.

Całkowita wartość zadania –  3.975.142,43 zł

w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  –  1.406.949 zł

– Powiat Wschowski –  2.568.193,43 zł

Okres realizacji zadania: 01/2023 – 07/2024