drukuj drukuj

Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze – Lipinki etap I

W związku z prowadzoną inwestycją na drodze powiatowej 1017F Stare Strącze -Lipinki etap I informujemy, że zatwierdzony został projekt tymczasowej organizacji ruchu wprowadzający dodatkowy objazd.

Zgodnie z projektem objazd dotyczy dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie objętym rozbudową drogi 1017F i będzie przeprowadzony przez drogę wojewódzką 278 oraz drogę gminną przez miejscowość Jutrzenka.

Zgodnie z zatwierdzeniem nr KMD.71210.107.2022 tymczasowa organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona do dnia 10.01.2023 roku.

Obecnie na odcinku drogi km od 0+000 do 0+800,  gdzie prowadzone były roboty przez firmę COLAS wykonana została warstwa podbudowy, po której może swobodnie odbywać się ruch dwukierunkowy. Natomiast w km 0+800 do 1+200 prowadzone są prace związane z położeniem kanalizacji sanitarnej, której inwestorem zadania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława – obecnie odcinek ten jest wyłączony z ruchu.

Stan zaawansowania robót wizytował w dniu dzisiejszym tj.22.12.2022 roku Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta.

Starostwo Powiatowe we Wschowie
Wydział Komunikacji i Dróg