drukuj drukuj

Projekt POWER – spotkanie informacyjne

W dniu 30 października 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka we Wschowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu POWER – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu wzięły udział zaproszeni i zainteresowani przedstawiciele szkół Powiatu Wschowskiego oraz szkoły z Głogowa.

Głównym celem spotkania było zapoznanie z możliwościami jakie niesie pozyskanie dotacji na realizację zadań projektu POWER oraz Erasmus+. Gościom zostały przedstawione korzyści wynikające z działań Mobilność kadry edukacji szkolnej oraz Partnerstwa strategiczne. Uczestników spotkania zapoznano m.in. z zasadami wnioskowania, wspieranymi działaniami, poinformowano w jaki sposób należy złożyć wniosek oraz jak zarządzać projektem. Nie odbyło się bez pytań, na które organizatorzy spotkania starali się odpowiedzieć jak najbardziej szczegółowo.

Spotkanie było jednym z punktów w ramach realizacji projektu POWER „Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”, który od 2018 roku jest prowadzony w Ośrodku.
Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy za obecność i życzymy sukcesów w składaniu wniosków oraz w realizacji projektów.

Organizatorzy: Sylwia Morawska, Joanna Pawłowska, Joanna Chodorowska, Renata Rokicka, Hanna Romanowicz

Źródło: SOSW we Wschowie