drukuj drukuj

Praktyka wakacyjna w Niemczech

Uczennica III klasy Technikum Ekonomicznego – Honorata Knop ukończyła z sukcesem dwutygodniową praktykę w firmie MUNDIPHARMA w Limburgu.

Wymiana uczniów I Zespołu Szkół i szkoły handlowej Peter-Paul-CahenslySchule w Limburgu trwa od 2004 roku i od początku uwzględniała poznanie szkolnictwa zawodowego w obu krajach. Dlatego uczestnicy wymiany najpierw zwiedzali zakłady pracy we Wschowie i w Limburgu, poznawali zasady kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce, a od czterech lat biorą udział w dwutygodniowych  praktykach zawodowych podczas wakacji we Wschowie i w Limburgu. Do tej pory cztery uczennice  I ZS odbyły praktykę w firmie farmaceutycznej MUNDIPHARMA w Limburgu, a troje uczniów z PPC-Schule ukończyło praktyki w Banku Zachodnim WBK oraz w firmie JEDNOŚĆ.

Jak co roku, nauczyciel PPC-Schulew Limburgu pan Sebastian Wendt zorganizował naszej uczennicy pobyt i transport oraz odwiedził ją w firmie na zakończenie praktyki, aby razem z panią Goertz podsumować efekty pracy.

Po zapoznaniu się z poszczególnymi działami firmy i przepisami BHP, uczennica otrzymała własne stanowisko pracy, na którym wykonywała powierzone jej zadania przez opiekunkę praktyki, panią KerstinGoertz. Było to m.in. wystawianie zaświadczeń i certyfikatów, opracowanie wyników ankiet,  segregowanie zdjęć z imprez firmowych oraz przygotowanie gazetki firmowej. Nauczyła się przy tym obsługi nowych programów komputerowych. Ponadto Honorata przygotowywała szkolenia branżowe i brała w nich udział, a nawet uczestniczyła w alarmie przeciwpożarowym.

Uczennica miała też możliwość poznania w firmie praktykantów z Niemiec i z Ekwadoru, z którymi m.in. pojechała na wycieczkę do pobliskiego Weilburga, zorganizowaną przez panią Goertz.

Dwa tygodnie praktyki Honorata oceniła bardzo pozytywnie: „Cieszę się, że to właśnie ja mogłam podjąć praktykę za granicą. Poznałam wielu rówieśników, którzy chętnie służyli mi pomocą. Nie wiedziałam, że w ciągu dwóch tygodni można poznać tylu życzliwych ludzi. Zdobyłam doświadczenie zawodowe, a mój pobyt był dla mnie najlepszą lekcją języka niemieckiego jaką mogłam sobie wymarzyć!”O zdobytych umiejętnościach świadczy tez certyfikat, który uczennica otrzymała po zakończeniu praktyki.

Praktyka była możliwa dzięki dofinansowaniu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Rady Rodziców przy I ZS oraz ze środków Stowarzyszenia działającego przy PPC-Schule. Za organizację wyjazdu na praktykę, pozyskanie dofinansowania i przygotowanie językowe uczennicy odpowiedzialna była Beata Wasyliszyn – nauczycielka I ZS we Wschowie.

IZS