drukuj drukuj

“Powiatowe Prezentacje Gospodarcze i IX Wschowskie Dni Recyklingu 2014”

2 września br. odbyły się  “Powiatowe Prezentacje Gospodarcze i IX Wschowskie Dni Recyklingu 2014” w Starostwie Powiatowym we Wschowie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz przedstawiciel Spółki Komunalnej we Wschowie.

 

* Marek Boryczka-Starosta Powiatu Wschowskiego;

* Krzysztof Grabka-Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa;

* Jarosław Nieradka- Dyrektor Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej;

* Beata Przybylska- Kierownik Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej we Wschowie;

* Ireneusz Mieżowiec -Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Wschowa

* Magdalena Martyniuk-Nogalska- Inspektor Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy Sława;

* Halina Drgas- z-ca Dyrektora Spółki Komunalnej we Wschowie.

 

 Spotkanie dotyczyło organizacji Powiatowych Prezentacji Gospodarczych Wschowa 2014, podziału kosztów oraz obowiązków wśród organizatorów imprezy. Tegoroczna impreza będzie zorganizowana wspólnie z „IX Wschowskimi Dniami Recyklingu”. W trakcie spotkania przedstawiono Program ”PPG i IX WDR”, ankietę przeznaczoną dla przedsiębiorców z powiatu wschowskiego oraz listę firm, które zgłosiły chęć  uczestnictwa
w Powiatowych Prezentacjach Gospodarczych.

 

Do wykonania zabudowy targowej wybrano ofertę firmy BIS Sp.J. z Zielonej Góry, oprócz zabudowy targowej należy doliczyć również koszty transportu ciężarowego oraz transport osobowy. W trakcie PPG’2014 zaplanowano poczęstunek dla zaproszonych gości oraz firm.

 

W trakcie spotkania ustalono, iż:

– Starostwo Powiatowe we Wschowie pokryje koszt transportu ciężarowego oraz transportu osobowego związanego z obsługa zabudowy targowej przez firmę BIS Sp.J. z Zielonej Góry.

– Spółka Komunalna pokryje koszty usługi cateringowej.

– Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa użycza salę Gimnazjum nr.2 we Wschowie na przeprowadzenie PPG’2014 w dniach 26-27 września oraz poniesienia opłat związanych z mediami (energia elektryczna, woda).

– Zgodnie z ustaleniami  ze spotkania z dnia 13 marca od przedsiębiorców będzie pobierana opłata za udostępnione stoisko wystawowe w symbolicznej kwocie 100 zł. netto. Pozostałą część kosztów związanych z wykonaniem zabudowy targowej gminy Szlichtyngowa, Sława i Wschowa będą partycypować między sobą proporcjonalnie do udziału firm z danej gminy.

 

Termin zgłoszenia zapotrzebowania  na stoiska wystawowe -16 września 2014r.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się 12 września 2014 r. godzina 10:00

w Starostwie Powiatowym we Wschowie w sali 206 na II piętrze.