drukuj drukuj

Powiatowe Obchody Święta Policji

24 lipca br. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wziął udział w Powiatowych Obchodach Święta Policji we Wschowie. Uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą w Klasztorze Ojców Franciszkanów odprawioną przez kapelana policjantów o. Macieja Krzysztofa Olszewskiego.

Następnie na dziedzińcu miejscowego klasztoru Braci Mniejszych OFM odbyły się główne uroczystości. W swojej przemowie Starosta Wschowski podziękował w imieniu własnym i burmistrzów za miniony, bardzo udany rok dla Wschowskiej Policji. Złożył na ręce Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Marka Haloty wyrazy wdzięczności za wytężoną służbę i zaangażowanie jakie wkładają Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze w codzienną pracę, czego wyrazem jest dosprzętowienie jednostki oraz wysokie statystyki.

Starosta zaakcentował uznanie i wyrazy szacunku dla kobiet pracujących w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie w 95. rocznicę powołania w strukturach Policji Państwowej jednolitej formacji kobiecej.

Zdjęcia: zw.pl