drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Wschowskiego

W czwartek 26.09.2013 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Wschowskiego, którego tematem było omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Wschowskiego oraz realizacji zadań w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczyli Komendanci Powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Prokurator Rejonowy we Wschowie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komendant Straży Miejskiej w Sławie, Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie, Wiceprezes Zarządu Nowego Szpitala we Wschowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli wraz z zastępcą, przedstawiciele urzędów gmin i jednostek ratowniczych z terenu Powiatu Wschowskiego, Wicestarosta Wschowski oraz stali członkowie Komisji Bezpieczeństwa reprezentujący Radę Powiatu Wschowskiego.

Podczas posiedzenia kierownicy jednostek, służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Powiatu Wschowskiego dokonali analizy działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w trakcie sezonu turystycznego 2013 r. , w tym w związku z szeregiem zrealizowanych imprez masowych oraz zwiększoną ilością osób przebywających na terenie Powiatu Wschowskiego.

Ponadto omówiono wdrażanie i założenia funkcjonowania nowego systemu przekazywania informacji do CZK dot. wystąpienia zdarzeń o znamionach kryzysu pk. „CAR- Centrala Aplikacja Raportowania”. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawił pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczące wykorzystania cystern do transportu wody pitnej.