drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 22 czerwca 2022 roku Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta otworzył posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wschowskiego z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie Jadwigi Sieleckiej, kierowników jednostek, nadleśnictwa i służb mundurowych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie powiatu.

Posiedzenie „Zespołu” poświęcone było omówieniu stanu przygotowania poszczególnych instytucji do sezonu letniego 2022 oraz spraw bieżących dot. bezpieczeństwa na terenie powiatu w zakresie: m. in. zagrożenia COVID 19, ASF, planowania letniego wypoczynku, zabezpieczenia kąpielisk wskazanych do sezonu wakacyjnego przez SANEPID i organizacji imprez masowych.

Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego.