drukuj drukuj

Porozumienie w sprawie szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego wschowskiego Staszica

„Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej…”- to preambuła zawartego dziś porozumienia między Dowódcą 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego pułkownikiem dyplomowanym Adamem Luzyńczykiem oraz Dyrektorem I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie mgr Piotrem Wielandem.

Dokument podpisany w atmosferze wzajemnego zrozumienia formalizuje zasady współpracy szkoły i patronackiej jednostki wojskowej w zakresie realizacji programu szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW). Dzięki porozumieniu możliwe staje się odbywanie przez uczniów OPW zajęć praktycznych na terenie jednostki oraz szkoły.

Po zdjęciu obostrzeń epidemicznych ruszamy „do boju”!

(źródło I ZS)