drukuj drukuj

Pół miliona trafi do Powiatu

Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta odebrał umowę dotyczącą udzielenia z budżetu województwa lubuskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (w tym 200 tys. zł na wydatki bieżące oraz 300 tys. zł na wydatki inwestycyjne). 

Środki przeznaczone na wydatki bieżące zostaną wykorzystane na zakup pomocy dla uchodźców z Ukrainy, m.in. zakup wyposażenia do miejsc zakwaterowań, zakup żywności, zakup środków chemicznych i środków higieny osobistej. Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zostaną wykorzystane na zakup pojazdu ciężarowego na potrzeby zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Wschowskiego – mówi Wicestarosta Waldemar Starosta.

zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego