drukuj drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych