drukuj drukuj

Odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 23 stycznia 2023 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022 przedstawionym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego. 

Przedstawiono również sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Wschowskiego z działalności za 2022 rok: Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej (za II półrocze), Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 Radni Powiatu Wschowskiego podjęli następujące uchwały w sprawie:
– nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego”;
– nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego”;
–  powierzenia Miastu Zielona Góra przez Powiat Wschowski prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w 2023 roku;
– przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2023;
– przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2023;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023;
– ustalenia aktualnego przebiegu istniejących dróg powiatowych nr 1010F, 1005F, 1009F  położonych na terenie gmin: Wschowa i Szlichtyngowa.