drukuj drukuj

Odbyła się X sesja Rady Powiatu Wschowskiego

4 listopada br. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyła się X sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Aleksander Polański. Po zapoznaniu się z porządkiem obrad radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawie:
– likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1,
– uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”,
– zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 11 lutego 2015 r.,
– wyboru członków Komisji Rady Powiatu Wschowskiego oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2015.