drukuj drukuj

Od 9 listopada 2020r. zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Zachęcamy także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stroniehttps://www.gov.pl/web/edukacja.