drukuj drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 76/2 o powierzchni 0,0064 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, obręb Wyszanów.