drukuj drukuj

Nowy sprzęt trafi do szkół! Powiat Wschowski z dofinansowaniem z rządowego programu „Aktywna Tablica”

Cztery szkoły, dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym – Liceum Ogólnokształcące – Oddział Przygotowania Wojskowego, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2, wchodzące w skład I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – otrzymają środki na zakup sprzętu w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W ramach programu I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie doposaży swoje pracownie m.in. w nowe laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu, projektory, interaktywne monitory dotykowe, tablice interaktywne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzyma pomoce dydaktyczne do terapii uczniów m.in. z zaburzeniami procesów uczenia się, koncentracji uwagi, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną czy z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej.

Całkowita wartość zadania wyniesie 96 250,00 zł, z czego kwota przyznanego dofinansowania to 77 000,00 zł. Powiat Wschowski na realizację przedsięwzięcia przeznaczy 19 250,00 zł jako wkład własny.

Nowy sprzęt, jakim dysponować będą uczniowie i nauczyciele z pewnością polepszą warunki nauczania – mówi Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. Przed nami jeszcze wiele działań, jako organ prowadzący szkoły, w zakresie doposażenia i remontów placówek. W tej kadencji m.in. oddaliśmy nowe boisko sportowe wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Obecnie czekamy na wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie jedna z inwestycji dotyczy wymiany dachu i części stolarki okiennej w I Zespole Szkół.