drukuj drukuj

Nowe zasady przekraczania granic RP

Granice Polski pozostają zamknięte do 13 kwietnia 2020 roku. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) osoby przekraczające granicę z powrotem do naszego kraju, zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie.

Jedynie zwolnioną grupą pozostają w dalszym ciągu kierowcy ruchu kołowego towarowego.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.