drukuj drukuj

Minęło 10 lat…

14 sierpnia 2021 roku minęło 10 lat od śmierci Starosty Wschowskiego Marka Kozaczka.

Od 1990 roku Marek Kozaczek zasiadał w samorządzie, najpierw był Przewodniczącym Rady Miejskiej we Wschowie, następnie radnym Rady Powiatu Nowosolskiego. W 2001 roku został powołany na Pełnomocnika ds. tworzenia Powiatu Wschowskiego. Uruchamiał siedzibę starostwa, tworzył struktury instytucji około powiatowych. 18 listopada 2002 r. został wybrany Pierwszym Starostą Powiatu Wschowskiego i pełnił tę funkcję przez następne kadencje, aż do sierpnia 2011 r. Ściśle współpracował z samorządowcami oraz parlamentarzystami, co poskutkowało powstaniem Urzędu Skarbowego, Sądu Rejonowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Weterynarii i wielu innych ważnych inwestycji w Powiecie Wschowskim.