drukuj drukuj

Lubuskie Talenty – program stypendialny dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił II edycję programu stypendialnego „Lubuskie Talenty” na rok szkolny 2020/2021.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-III liceum ogólnokształcącego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Szczegółowe kryteria, regulamin oraz dokumenty dostępne są na stronie: https://bip.lubuskie.pl/797/3752/Ogloszenie_dotyczace_terminu_naboru_wnioskow_w_roku_szkolnym_2020_2F2021/

Termin naboru: od 28 września 2020 r. do 16 października 2020 r.