drukuj drukuj

Laureat Wojewódzkiego Konkursu z przepisów prawa pracy i BHP

Dnia 29.04.2014 r. w siedzibie Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze odbył się Wojewódzki Konkurs z przepisów prawa pracy i BHP. W konkursie wzięli udział uczestnicy z wszystkich jednostek OHP w Województwie Lubuskim. Konkurs miał na celu propagowanie i podnoszenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu przepisów BHP i Prawa Pracy. W trakcie konkursu uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji: Stanisław Pruski – spec. ds. BHP LWK OHP, członkowie: Krzysztof Kozak – przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze, Wioletta Hrydziuszko – spec. ds. kadr LWK OHP.

Doskonałą znajomością tematu wykazał się Paweł Szubart uczeń klasy I ZSZ we Wschowie, który zajął II miejsce. Na zakończenie konkursu wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Autor tekstu: 4 – 9 Hufiec Pracy Wschowa

1