drukuj drukuj

Starosta Wschowski na Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wziął udział w kolejnym posiedzeniu członków Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. Tematyką posiedzenia były “Inwestycje na drogach krajowych, w tym inwestycje o charakterze strategicznym”.