drukuj drukuj

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dot. Programu na 2019 rok

7 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Lista obecności na konsultacjach

Protokół z przebiegu konsultacji

Propozycja stowarzyszenia CZAS A.R.T.