drukuj drukuj

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń z Ministerstwa Finansów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)

Obowiązki fundacji

Obowiązki stowarzyszeń

Komunikat Generalnego Insektora Informacji Finansowej dot. okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do GIIF o tzw. “transakcjach ponadprogowych”

Ustawa o-przeciwdzialanie-praniu-pieniędzy