drukuj drukuj

Jednolity plik kontrolny w NGO?

Jednolity plik kontrolny dotyczy organizacji pozarządowych, które:

  • prowadzą księgowość w programie komputerowym,
  • są czynnym płatnikiem podatku VAT,
  • spełniają kryteria bycia małym lub średnim przedsiębiorcą.

Żródło: ngo.pl

Więcej na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2009382.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=29.12.2016