drukuj drukuj

Fundusze unijne na lata 2007 – 2013 (ogłoszenia o konkursach)

Aktualności na temat uruchomienia konkursów na dotacje w ramach poszczególnych programów pomocowych na lata 2007-2013:• Program Infrastruktura i Środowisko

• Program Innowacyjna Gospodarka

• Program Kapitał Ludzki

• Programy Regionalne

• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnejdostępne są na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/nabory+wnioskow/.