drukuj drukuj

Fundusz Stypendialny Talenty dla uzdolnionych uczniów i studentów w trudnej sytuacji finansowej

Fundacja Pro Akademika prowadzi Fundusz Stypendialny TALENTY dla wybitnie uzdolnionych  uczniów i studentów,  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Co roku stypendia otrzymuje ok. 50 osób z całej Polski, najczęściej z małych miast i wsi.

 

Z Funduszu można uzyskać wsparcie na:

1.Stypendia finansowe przeznaczone na sfinansowanie:
– kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
– studiów na uczelniach poza granicami kraju,
– obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
– szkoleń specjalistycznych,
– projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk,
staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.),
– udziału w wystawach, konkursach itp.,
– opłat za akademik, mieszkanie, posiłki i innych kosztów związanych z procesem
kształcenia.
2. Zakup instrumentów,
3. Zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.,
4. Zakup książek i czasopism,
5. Zakup pomocy dydaktycznych.

 

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy z Funduszu Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wyniki w nauce,
b) inne szczególne osiągnięcia,
c) sytuację materialną i życiową kandydata,
d) aktywność społeczną kandydata i złożoną we wniosku propozycję pracy społecznej,
e) podane przez kandydata uzasadnienie ubiegania się o stypendium Funduszu.

 

Termin składania wniosków: 1 lipca – 7 sierpnia 2020

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://fundusz-talenty.pl/