drukuj drukuj

Dofinansowanie dla Powiatu Wschowskiego w ramach programu Lubuska Baza Sportowa

Nabór wniosków w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa” został rozstrzygnięty. Powiat Wschowski otrzymał wsparcie w kwocie 85 000,00 zł w formie dotacji celowej, przeznaczonej na przebudowę dachu sali gimnastycznej na terenie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, który obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 250 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu istniejącej infrastruktury sportowej I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, umożliwiająca podniesienie warunków prowadzenia zajęć sportowych. Zakończenie prac przewidziano na listopad tego roku.

Program Lubuska Baza Sportowa realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury sportowej poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.