drukuj drukuj

Bezpłatne szkolenie pn. „Rachunkowość w organizacji pozarządowej”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie otwarte pn. „Rachunkowość w organizacji pozarządowej” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie przeznaczone jest dla jednostek z powiatów: nowosolskiego, krośnieńskiego, świebodzińskiego, wschowskiego,  zielonogórskiego, żarskiego, żagańskiego.

Zakres tematyczny szkolenia:

1.Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach
pozarządowych.

2.Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą.

3.Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia.

4.Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych.

5.Dokumentowanie operacji księgowych.

6.Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych.

7.Opodatkowanie organizacjach pozarządowych.

Termin i miejsce szkolenia:

·09-10.03.2015 r. – Hotel**** Bukowy Dworek, Gronów 23, 66-220 Łagów
Lubuski– link: http://geovita.pl/pl/Hotel-Bukowy-Dworek

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń: ·16.02.2015 r.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i odesłać na adres e-mail: s.litwinowicz@frdl.org <mailto:s.litwinowicz@frdl.org> lub oweszg@frdl.org <mailto:oweszg@frdl.org> lub fax: 68 419 90 98 lub
dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:

FRDL Ośrodek Regionalny

Al. Niepodległości 16/9

65-048 Zielona Góra

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie / pisemnie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia formularza rekrutacyjnego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie, listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.
Formularz Zgłoszeniowy

Program szkolenia