drukuj drukuj

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się egzamin nauczycieli ubiegających się o awans na wyższy stopień nauczycielski.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Zarząd Powiatu Wschowskiego.

Pani Magdalena Wasyluk, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie oraz Pani Joanna Hubert, nauczycielka biologii i geografii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, zapoznały członków komisji z dorobkiem zawodowym, przedstawionym w formie prezentacji multimedialnej oraz merytorycznie odpowiadały na pytania komisji.

Komisja Egzaminacyjna pozytywnie oceniła obie nauczycielki. Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej wręczyła pedagogom zaświadczenia o zdaniu egzaminu na wyższy stopień nauczycielski.

Po uroczystym ślubowaniu, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski pogratulował nauczycielom sukcesu, życzył satysfakcji z dalszej pracy i wręczył Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego.