drukuj drukuj

82.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej pod pomnikiem Upamiętniającym Walkę Bohaterów Ojczyzny na Frontach II Wojny Światowej przy ul. Łaziennej we Wschowie hołd bohaterom okresu wojny i okupacji oddał m.in. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, włodarze miasta i gminy Wschowa, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Związek Piłsudczyków RP Królewska Wschowa oraz  delegacje przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy.