drukuj drukuj

4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przygotowało kampanię społeczną mającą na celu zwiększenie świadomości antyterrorystycznej społeczeństwa w obszarze zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania „4U – uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!” podkreśla rolę prewencji w zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, uczy pożądanych zachowań w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego oraz zwiększa współpracę obywateli z organami państwa na rzecz walki z terroryzmem.

Kampania jest dostępna na oficjalnej stronie akcji (https://4u.tpcoe.gov.pl/) – zapraszamy do jej odwiedzenia.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim