Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Mała sala gimnastyczna i siłownia dla I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

„Człowiek efektywniej pracuje, kiedy rozwój psychiczny wspomaga rozwój fizyczny” – tymi słowami Wicestarosta Waldemar Starosta rozpoczął oficjalne otwarcie małej sali gimnastycznej oraz siłowni w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Symbolicznego przecięcia wstążki dokonał Starosta Andrzej Bielawski wraz z Dyrektorem szkoły Panią Agatą Karolczyk-Kozyrą oraz zaproszonym gościem Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Łukaszem Poryckim.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Pani Agata Karolczyk-Kozyra serdecznie podziękowała Zarządowi Powiatu Wschowskiego za wsparcie oraz realizację projektu i zapewnienie środków na wkład własny.

Uczniowie liceum będą mogli cieszyć się nowymi pomieszczeniami dzięki realizacji zadania, które obejmowało wykonanie robót instalacyjnych i elektrycznych, montaż urządzeń wentylacyjnych oraz zakup i montaż zestawu pierwszego wyposażenia sportowego składającego się z:

– atlasu treningowego na 4 stanowiska,

– ławki treningowej,

– hantli 24 kg,

– gryfu olimpijskiego 180 cm i gryfu lekko łamanego 120 cm, gryfu krótkiego olimpijskiego 50 cm,

– roweru powietrznego,

– magnetycznego trenażera eliptycznego,

– zestawu obciążeń żeliwnych slim 60 kg,

– suwnicy na nogi,

– wioślarza powietrznego.

Przed przebudową pomieszczenia były w bardzo złym stanie technicznym przez co nie nadawały się do użytku przez uczniów. Wicestarosta Waldemar Starosta podkreśla, że realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju infrastruktury sportowej, dzięki czemu umożliwione będzie poszerzenie ofert zajęć sportowych.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 264 942,74 zł, w tym 100 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej, natomiast 164 942,74 zł ze środków własnych Powiatu Wschowskiego.

Translate »