Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXX/172/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 2084) oraz Uchwały Nr XXIX/203/2021 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  Powiatu Wschowskiego na rok 2022 zdecydował o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie na zadanie publiczne: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych” w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 

Przyznanie dotacji

Translate »