Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informacja Starosty Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.01.2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz.122) informuje się, że na podstawie art.1 pkt. 11 lit. a ustawy jak wyżej zezwolenia na zbieranie oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach tracą ważność z dniem 23.01.2016 r.

Translate »