Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont wokół Starostwa Powiatowego i CKUiP

Print Friendly, PDF & Email

Na obszarze Starostwa Powiatowego, a także Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie trwają prace remontowe. Osoby bezrobotne  wykonają utwardzenie terenu z kostki bazaltowej.  Od kilku lat prowadzony jest kurs brukarski dla osób bezrobotnych, mających na celu poprawę estetyki zabytkowego terenu CKUiP i Starostwa Powiatowego. Przy budynkach jest układana od nowa kostka, którą odsłonięto spod warstwy betonu przy budynkach.

 

Translate »