Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w województwie lubuskim

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy o możliwości  pozyskania przez przedsiębiorców działających w województwie lubuskim dodatkowych źródeł finansowania w postaci preferencyjnych pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez działające w regionie instytucje otoczenia biznesu.

 

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe działające na terenie województwa lubuskiego wsparte zostały ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”.

 

Produkty pożyczkowe i poręczeniowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców pragnących rozwijać swoją działalność w oparciu o finansowane zewnętrzne. Pożyczki i poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim podmiotom gospodarczym inwestującym na terenie województwa lubuskiego. Fundusze pożyczkowe proponują pożyczki na preferencyjnych warunkach oferując m.in./ stałe atrakcyjne oprocentowanie, możliwą karencję w spłacie kapitału, czy możliwość spłaty pożyczki przed czasem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Fundusze poręczeniowe oferując natomiast poręczenia pożyczek i kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w instytucjach finansujących, z którymi fundusze zawarły umowy o współpracy w zakresie działalności poręczycielskiej. Dzięki poręczeniom firmy mogą otrzymać dodatkowe źródła finansowania , które nie byłyby możliwe do pozyskania na zasadach rynkowych.

 

Dodatkowych informacji udzielają podmioty wsparte ze środków LRPO w ramach Działania 2.5, tj.

 

1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zielona Góra, ul. Chopina 14, tel. 68 329 78 29-34

Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 95 739 03 16

f.pozyczkowy@region.zgora.pl, www.lfp.region.zgora.pl

 

2. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kupiecka 32 B, 65-058 Zielona Góra, tel. 68 323 96 00

lfpk@lfpk.pl, lfpk.pl

 

3. Fundacja „Przedsiębiorczość” w Żarach

ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary, tel. 68 479 16 00-04

fp@fundacja.zary.pl, www.fundacja.zary.pl

 

4. Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 76 39 478

biuro@swmdobiegniew.pl, www.swmpdobiegniew.pl

 

5. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 73 25

zdz@zdz.gorzow.pl, www.zdz.gorzow.pl

 

6. ECDF Sp. z o.o.

ul. Promienista 83, 60-141 Poznań, tel. 61 835 00 98

ecdf@ecdf.pl, www.ecdf.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Translate »