Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ratujmy skowronki – zakaz wypalania traw

Print Friendly, PDF & Email

pspKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie przypomina i przestrzega.

Wypalanie traw wiąże się nie tylko z ogromnymi szkodami w środowisku naturalnym, ale przede wszystkim stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, naraża na szkody w dobytku, stwarza zagrożenie dla kierujących pojazdami w ruchu drogowym. Każde zdarzenie związane z wypalaniem traw to poważne zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt.

ZABRANIA SIĘ

Wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów. Ponadto zabrania się wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości 100 m od lasu. Kto nie przestrzega zakazów zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 82 § 1 pkt 7 ustawy Kodeks Wykroczeń podlega karze aresztu lub grzywny.

rdlp_plakat_08_ratujmy-skowronki

Translate »