Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym we Wschowie (sala 206) odbędą się bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą.

Zakres konsultacji obejmował będzie tematykę dotyczącą:

– możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów (w szczególności z dostępnych funduszy unijnych),

– wyboru właściwego programu jako źródło finansowania planowanego przedsięwzięcia,

– zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji oraz biznes planu,

– kryteriów formalnych i administracyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o wsparcie.

Konsultacje odbywać się będą w terminach:

– 24 października (piątek),

– 21 listopada (piątek),

– 12 grudnia (piątek)

w godzinach od 10.00 do 14.00.

Konsultacje prowadzić będzie przedstawicielka Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze posiadająca akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług informacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi Regionalny Punkt Konsultacyjny, który znajduje się w pokoju 806 na VIII piętrze przy ul. Chopina 11/13 w Zielonej Górze i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Z Konsultantami RPK można również skontaktować się telefonicznie pod następującymi numerami: 068-329 78 34, 068-327 05 04 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pi@region.zgora.pl.

Regionalny Punkt Konsultacyjny działa w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”(PK) realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Translate »