drukuj drukuj

Zbieramy- pomagamy

Czy akcja zbierania zakrętek jest potrzebna  i może komuś pomóc? 
Okazuje się, że choć zadanie jest pracochłonne, to jednak rezultaty mogą być zaskakujące.
Zbierając plastikowe nakrętki realizujemy dwa cele w jednej inicjatywie:
– pomagamy innym, bo środki finansowe pozyskane ze sprzedaży zakrętek przeznaczone są na pomoc najbardziej potrzebującym,
– pomagamy przyrodzie, bo uczymy się nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu. Ponadto zakrętki nie trafią na składowisko odpadów, ale są powtórnie przetwarzane.

Od wielu lat akcja zbiórki zakrętek prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie. Z pozyskanych środków dofinansowaliśmy leczenie dzieci z  niepełnosprawnościami, zakupiony został wózek inwalidzki dla naszego ucznia oraz zabawki dla Przedszkola Specjalnego „Kraina Tęczy” w SOSW.

Dzięki zakończonej właśnie trzyletniej zbiórce zebraliśmy ponad 4 tony zakrętek!

Z pozyskanych środków finansowych mogliśmy zrealizować zakup przyczepki samochodowej do przewozu wózków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową niezbędnej do realizacji zajęć edukacyjnych w terenie oraz wycieczek rekreacyjnych. Do tej pory nasza szkoła nie posiadała przyczepki.

W naszej działalności nie jesteśmy osamotnieni. W akcji wspierają nas placówki oświatowe między innymi: Przedszkole nr 1 „Tu mieszka bajeczka”, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II oraz I Zespół Szkół im. St. Staszica.

Szczególne podziękowania należą się dwóm placówkom oświatowym. Liderami w przekazanej dla SOSW ilości zakrętek była Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Osowej Sieni  (1200 kg) oraz Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” we Wschowie.

Ponadto w akcję mocno zaangażowali się mieszkańcy Wschowy i okolic, którzy przekazali nam zakrętki zbierane w swoich domach.

Każda plastikowa zakrętka jest dla nas cenna, dlatego gorąco zachęcamy do kontynuacji zbiórki.

Za życzliwość i pomoc serdecznie dziękujemy!

Źródło: SOSW we Wschowie