drukuj drukuj

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE

 

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

22 maja 2013 r. o godz. 900

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się

 

XXVII sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

 

Porządek obrad:

1.             Otwarcie obrad.

2.             Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.             Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

4.             Informacja o funkcjonowaniu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie.

5.             Informacja o funkcjonowaniu I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.

6.             Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z siedzibą w Sławie o realizacji zadań z zakresu nadzoru weterynaryjnego i stanie epizootycznym na terenie Powiatu Wschowskiego.

7.             Informacja o działalności Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wschowie.

8.             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2012 r.

9.             Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wschowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wschowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

10.        Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy Razem na rzecz rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12.

11.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego.

12.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych Rady Powiatu Wschowskiego.

13.        Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Powiatu Wschowskiego.

14.        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

15.        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

16.        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

17.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego  na lata  2013 – 2023.

18.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2013.

19.        Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu.

20.        Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

21.        Interpelacje i zapytania radnych.

22.        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23.        Wolne wnioski i zapytania.

24.        Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

/-/ Magdalena Strzałkowska