drukuj drukuj

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa i Powiatu - pok. 215, tel. 65 540 17 95,

- Naczelnik Wydziału - pok. 217, tel. 65 540 22 09

- Geodeta Powiatowy - pok. 218, tel. 65 540 22 12

- Ewidencja Gruntów i Budynków, Sprzedaż map i informacji z zasobu, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, przyjmowanie interesantów - pok. 219, tel. 65 540 22 12,

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pok. 220, tel. 65 540 19 34

Renata Zmuda-Sadowska - Naczelnik Wydziału

Edward Machnacz - Geodeta Powiatowy

Pracownicy Wydziału Geodezji:

Gospodarka nieruchomościami:

- Monika Gabler,

- Beata Szymańska,

- Anna Anders-Drzewicz (pok. 215).

Ewidencja Gruntów i Budynków:

- Elżbieta Kruszkowska,

- Anna Staniszewska (pok. 219).

Obsługa interesantów:

- Marcin Kowalski (pok. 219).

 

Godziny pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

poniedziałek 8:00 - 15:00

wtorek - czwartek 8:00 - 14:00

piątek 8:00 - 13:00

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- Katarzyna Konopnicka-Bensdorff - Kierownik,

- Marek Krawczyk,

- Tomasz Michałek,

- Michał Kurosz,

- Katarzyna Andrys (pok. 220).

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
należy między innymi:
1) w zakresie geodezji i kartografii:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
b) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowych sieci i uzbrojenia terenów - w ramach funkcjonowania narady koordynacyjnej,
c) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
d) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
2) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
b) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
c) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
d) regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
e) zwroty nieruchomości (tzw. rentówki i siedliska),
f) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych,
g) wyrażanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez osoby fizyczne,
h) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
i) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów.
2. Wydział realizuje zadania przy pomocy Geodety powiatowego.

 

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu GK