drukuj drukuj

WARSZTATY Z OCHRONY ZABYTKÓW ZA NAMI

Z dniem wczorajszym zakończyły się we Wschowie Warsztaty z ochrony zabytków, zorganizowane przez Stowarzyszenie Czas A.R.T.. Na zaproszenie stowarzyszenia do Wschowy przyjechali przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa: mgr Anna Jackiewicz oraz prof. Wojciech Eckert.

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), to instytucja, której misją jest ”(…) tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń.”

W ciągu 6 spotkań, odbywających się w ciągu dwóch dni (05-06.11.2012) pracownicy NID-u spotkali się z uczniami szkół, pracownikami administracji publicznej oraz zainteresowanymi mieszkańcami i studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli niepowtarzalną możliwość, by w ciekawy sposób zapoznać się m. in. z podstawową terminologią stosowaną w ochronie zabytków, formami ochrony zabytków w Polsce i Europie, najpiękniejszymi zabytkami województwa lubuskiego, sposobami eksponowania zabytków architektury za pomocą światła oraz sposobami i metodami stosowanymi przy konserwacji najstarszego drewnianego kościoła w Kosieczynie. Najwięcej emocji wywoływała jednak prezentacja dotycząca granic kompromisów w ochronie zabytków.

Podczas spotkań nie zabrakło gorącej dyskusji na temat lokalnych zabytków, które wymagają szczególnej uwagi i konieczności podjęcia natychmiastowych działań, zmierzających w kierunku ratowania substancji zabytkowej.

Stowarzyszenie pragnie serdecznie podziękować Pani mgr Annie Jackiewicz oraz Panu prof. Wojciechowi Eckertowi za przeprowadzenie warsztatów, jak również wszystkim tym, którzy byli czynnie zaangażowani w realizacje ww. przedsięwzięcia: Magistratowi Miejskiemu, CKiR we Wschowie, Wydziałowi Promocji i Rozwoju Miasta oraz Dyrekcji i Nauczycielom I LO im. T. Zana oraz ZSZ im S. Staszica we Wschowie.

Tekst: Stowarzyszenie