drukuj drukuj

Uczniowie ze Staszica na praktykach w Wiedniu i Mediolanie

I Zespół Szkół we Wschowie realizuje w terminie od 1 listopada 2018 roku do  31 października 2019 roku  projekt „Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” o nazwie: „Dobra profesja otwiera wiele drzwi”, który jest finansowany ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).Grupa 13 uczniów klasy III technikum o profilu spedycja oraz 8 uczniów z technikum o profilu żywienie i usługi gastronomiczne wyjechała wraz z opiekunami na dwutygodniowe staże sfinansowane ze środków programu PO WER. Spedytorzy praktykują  w Mediolanie, a gastronomia praktykuje w restauracjach w Wiedniu.W kwietniu na praktyki wyruszą kolejni uczniowie. Na dwa tygodnie do Budapesztu uda się siedemnastoosobowa grupa elektryków.Źródło: I Zespół Szkół we Wschowie.