drukuj drukuj

Szkolenie dla profesjonalnych użytkowników* stosujących środki ochrony roślin na terenach miejskich

Szkolenie dla profesjonalnych użytkowników* stosujących środki ochrony roślin na terenach miejskich z uwzględnieniem nierolniczego stosowania środków ochrony roślin z wyłączeniem leśnictwa.

szkolenie