drukuj drukuj

Święto Białej Laski

27 września 2018 roku Polski Związek Niewidomych Koło we Wschowie zorganizował  uroczystość z okazji Dnia Białej Laski. Międzynarodowy Dzień Niewidomych ma na celu stale podnoszenie świadomości na temat problemów ludzi niewidomych. Obchody mają także zwrócić szczególną uwagę na potrzebę ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niewidomych i słabo widzących ze społeczeństwem.

W imieniu Zarządu Powiatu Wschowskiego na ręce pani Prezes Zofii Adamskiej najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich osób niewidomych i niedowidzących z terenu Powiatu Wschowskiego złożył Wicestarosta Wschowski Wojciech Kuryłło.