drukuj drukuj

Starosta na Konwencie Powiatów Województwa Lubuskiego

6 lutego 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego, któremu przewodniczył Starosta Mirosław Glaz. W konwencie uczestniczył m.in. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka. Starostowie w pierwszej części obrad zapoznali się z informacją eksperta z Biura Związku Powiatów Polskich dotyczącą regulacji prawnych wynikających z ustawy o jawności życia publicznego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (zmiany w Kodeksie Wyborczym i Ustawie o samorządzie powiatowym). Gościem Konwentu był Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Zielonej Góry, który przedstawił założenia i cele porozumienia między PFRON a Lubuskimi Powiatami. W drugiej części spotkania omawiano stanowisko w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla podopiecznych domów pomocy społecznej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim