drukuj drukuj

Spotkanie Zarządu Województwa Lubuskiego z samorządowcami

11 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie Zarządu Województwa Lubuskiego z samorządowcami powiatów wschowskiego i nowosolskiego. Tego typu spotkania miały już miejsce również w innych powiatach. Główna tematyka dotyczyła m.in. funduszy unijnych, remontu dróg wojewódzkich oraz budowy ścieżek rowerowych i profilaktyki ochrony zdrowia. Spotkanie rozpoczął gospodarz Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, który serdecznie przywitał wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.

W pierwszej kolejności wypowiadali się samorządowcy z powiatu nowosolskiego. Starosta Powiatu Nowosolskiego Waldemar Wrześniak podziękował Zarządowi Województwa Lubuskiego za dotychczasowe wsparcie finansowe, umożliwiające realizację celów strategii rozwoju Powiatu Nowosolskiego oraz poruszył tematy m.in. związane z rzeką Odrą i jej umocowaniem w realizacji planów rozwojowych zapisanych w Strategii Województwa Lubuskiego i Strategii Polski Zachodniej, terminowością realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wysokością zaliczek przekazywanych na poczet unijnego dofinansowania.

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podkreślił m. in., że Nowa Sól osiągnęła bardzo dużo poprzez silną i drużynową współpracę z samorządem lokalnym. Ponadto wspomniał o współpracy gmin i powiatu nowosolskiego ze wschowskim odnosząc się m.in. do projektu transportowego oraz budowy ścieżek rowerowych.

Pani Marszałek zwróciła szczególną uwagę na profilaktykę zdrowia, promocję, organizację pikników na terenie powiatów oraz realizację w najbliższym czasie projektu w zakresie profilaktyki zdrowia dot. raka szyjki macicy, jelita grubego i piersi.

Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka podziękował za dotychczasowe dofinansowania w ramach środków unijnych, ale podkreślił, że chociaż Powiat Wschowski jest mały, to również ma dużo do powiedzenia. Przypomniał, że znajdujemy się w czołówce województwa z wykorzystania pozyskanych środków unijnych. Starosta wspomniał, że cieszy budowa Mostu w Milsku, ponieważ czas przejazdu do Zielonej Góry skróci się zdecydowanie i również Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego będzie bliżej nas, gdyż mamy takie wrażenie, że Powiat Wschowski jest w pewnych sytuacjach zapomniany i czujemy się odseparowani od województwa. Chcielibyśmy również realizować wspólnie programy prozdrowotne na rzecz  mieszkańców Powiatu Wschowskiego, o których wspomniała Marszałek. Jednocześnie dodał, że liczy na remont dróg wojewódzkich w związku ze wzmożonym ruchem transportu samochodowego i ciężarowego na terenie Powiatu Wschowskiego (skrót do autostrad A2 i A4). Samorządowcy pytali również o możliwość finansowania remontów i modernizacji dróg oraz budowę obwodnic Wschowy i  Sławy. Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła zapytał m.in. także o możliwość dofinansowania obiektów kultury, poinformowano o możliwości skorzystania ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedstawiciele gminy Wschowa pochylili się nad problemem smogu, pytając o kwestię dofinansowania do wymiany pieców.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak poinformowała, że Sejmik Województwa szczególną uwagę poświęci edukacji ekologicznej oraz możliwości partycypowania w kosztach wymiany pieców, natomiast Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn przedstawił możliwości pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i udziału w nowych programach społecznych przeznaczonych m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto poruszano wiele różnych i trudnych tematów, nurtujących samorządowców na co dzień.

Następnie zgromadzeni goście zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa.