drukuj drukuj

Spotkanie w sprawie realizacji projektu dot. działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

31 października 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Eudajmonia z Polkowic dot. realizacji przez Powiat Wschowski projektu  pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Podczas spotkania przedstawiono raport wstępny z monitoringu dla Powiatu Wschowskiego dot. poprawienia dostępności instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych w zakresie m.in. dostosowania budynków,  stron internetowych do standardów dostępności WCAG 2.0 oraz wdrażania tekstu łatwego w komunikatach pisanych na stronach internetowych.

Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.